પાયો ટેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયો ટેરવવો

  • 1

    આધાર-ટેકો આપવો.

  • 2

    સંમત થવું.