ગુજરાતી

માં પાય પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાય પડવું1પાયે પડવું2

પાય પડવું1

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.

ગુજરાતી

માં પાય પડવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાય પડવું1પાયે પડવું2

પાયે પડવું2

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.