પાય પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાય પડવું

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.

પાયે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયે પડવું

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.