પાય લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાય લાગવું

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.

પાયે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયે લાગવું

 • 1

  વંદન નમસ્કાર કરવાં.

 • 2

  માફી માગવી.