પારકું ધન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારકું ધન

  • 1

    પુત્રી.