પારખું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારખું કરવું

  • 1

    પરીક્ષા કરવી.