પારખું દેખાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારખું દેખાડવું

  • 1

    પરચો આપવો; શક્તિની ખાતરી કરાવવી.