પાલ પાકી રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાલ પાકી રહેવી

  • 1

    ઘરમાં ઘણાંખરાં માણસ માંદાં પડવાં.