પાંશરું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંશરું ઊતરવું

  • 1

    અનુકૂળ બનવું.