પાષાણહૃદય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાષાણહૃદય

વિશેષણ

  • 1

    પથ્થર જેવા કઠણ હૃદયવાળું; ક્રૂર.