પાંસળાં ખોખરાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસળાં ખોખરાં કરવાં

  • 1

    સખત માર મારવો.