પાંસળાં ભાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસળાં ભાગવાં

  • 1

    સખત માર મારવો.