પાંસળી ચસકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસળી ચસકવી

  • 1

    ઘેલા થવું; ડાગળી ચસકવી.