પાસા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસા પડવા

  • 1

    પાસાની રમતમાં દાણા પડવા; પાસા નાંખવાનું ફળ આવવું.