પાસો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસો નાખવો

  • 1

    પાસા ઢાળવા.

  • 2

    દાવ-નસીબ-તરકીબ અજમાવી જોવાં.