પાસો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસો મૂકવો

  • 1

    પાહો-પારસો મૂડવો; આંચળમાં (ઢોરે) દૂધ આવવા દેવું.