પાસ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસ બેસવો

  • 1

    સ્પર્શથી રંગ લાગવો.

  • 2

    સોબતની અસર થવી.