પાસું વાળીને સૂવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસું વાળીને સૂવું

  • 1

    નિરાંતે સૂવું.