પિત્તળ સ્વભાવનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિત્તળ સ્વભાવનું

વિશેષણ

  • 1

    ચીડિયું; સહેજમાં તપી જાય એવું.

  • 2

    ઓછું પાત્ર.