પિત્ત ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિત્ત ઊતરવું

  • 1

    પિત્તની અસર મટી જવી.

  • 2

    ક્રોધ શાંત થવો.