પીંછીઊંજણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીંછીઊંજણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીંછીથી કરાતી ઊંજણી.

પીછીઊંજણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીછીઊંજણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીંછીઊંજણી; પીંછીથી કરાતી ઊંજણી.