ગુજરાતી

માં પીછીઊંજણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછીઊંજણી1પીંછીઊંજણી2

પીછીઊંજણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીંછીઊંજણી; પીંછીથી કરાતી ઊંજણી.

ગુજરાતી

માં પીછીઊંજણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછીઊંજણી1પીંછીઊંજણી2

પીંછીઊંજણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીંછીથી કરાતી ઊંજણી.