પીઠ ઊઘડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ ઊઘડવી

  • 1

    બજારભાવ મંડાવો.