પીઠે કાળજું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠે કાળજું હોવું

  • 1

    બહાદુર હોવું.