પીઠ ટકી રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ ટકી રહેવી

  • 1

    બજારભાવ ટકી રહેવો.