પીઠ ધરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ ધરવી

  • 1

    મદદ કરવી.

  • 2

    માર ખાવા માટે પીઠ રજૂ કરવી.