પીઠ પર હાથ ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ પર હાથ ફેરવવો

  • 1

    આશ્વાસન આપવું.

  • 2

    ઉત્સાહ આપવો.