પીઠ ભાગવી (કામની) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ ભાગવી (કામની)

  • 1

    અઘરું કામ કરવા માંડીને અઘરાપણું તોડી નાખવું.