પીર આવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીર આવવા

  • 1

    શરીરમાં પીરનો પ્રવેશ થવો (જેથી અગમ્ય વાતો જાણી શકાય છે.).