પીલુડાં પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીલુડાં પાડવાં

  • 1

    રડવું.