પોણી વીસી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોણી વીસી

  • 1

    અપ્રમાણિક.