પોતાના પગ પર કુહાડી મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતાના પગ પર કુહાડી મારવી

  • 1

    પોતાનું જ ખરાબ થાય તેમ કરવું.