પોથાં ફાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોથાં ફાડવાં

  • 1

    ખૂબ વાંચવું-ભણવું.