પોથી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોથી મૂકવી

  • 1

    દાંત રંગવા તેના ઉપર રંગનું પોલ મૂકવું.