પોલીસપટેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોલીસપટેલ

પુંલિંગ

  • 1

    ગામની પોલીસ વ્યવસ્થાનો સત્તાધીશ; મુખી.