ગુજરાતી માં પોલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પોલો1પોલો2

પોલો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઘોડા પર બેસીને રમાતી એક (ગેડીદડા જેવી) વિલાયતી રમત.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં પોલોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પોલો1પોલો2

પોલો2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘોડા પર બેસી મૅલેટ વડે દડાને ફટકારવાની બે ટીમ વચ્ચે રમાતી એક મેદાની રમત.

મૂળ

इं.