પ્રત્યયસાધિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રત્યયસાધિત

વિશેષણ

  • 1

    પ્રત્યયોથી સધાતો (શબ્દ).