પ્રિયંવદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રિયંવદા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રિય બોલનારી.

  • 2

    એક છંદ.

પુંલિંગ

  • 1

    એક છંદ.