ગુજરાતી

માં ની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ફૂ2ફૂં3ફે4ફેં5

1

પુંલિંગ

 • 1

  ઔષ્ઠય વ્યંજન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ફૂ2ફૂં3ફે4ફેં5

ફૂ2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ફૂંફાડાનો એવો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ફૂ2ફૂં3ફે4ફેં5

ફૂં3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  એવો અવાજ; ફૂ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ફૂ2ફૂં3ફે4ફેં5

ફે4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  શ્વાસ નીકળી ગયો હોય તેમ (ડરથી કે થાકથી).

ગુજરાતી

માં ની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 1ફૂ2ફૂં3ફે4ફેં5

ફેં5

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  થાકની હાંફનો અવાજ.

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી હાક; ડર.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હાહાકાર.

મૂળ

રવાનુકારી