ફૂંકી બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકી બેસવું

  • 1

    ફૂંકી ખાવું; ઉડાવી દેવું; વાપરી નાખવું.