ફૂંકી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકી મૂકવું

  • 1

    બાળી મૂકવું.

  • 2

    ગમે તે હલકા ભાવે વેચી નાખવું.