ફૂંકે ફાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકે ફાટવું

  • 1

    શબ્દમાત્રથી બી જવું.