ફુગાવાનો ઘટાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુગાવાનો ઘટાડો

  • 1

    ફુગાવો ઘટવો તે; 'ડિફ્લેશન'.