ફટકો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફટકો વાગવો

  • 1

    પ્રહાર થવો.

  • 2

    નુકસાનમાં ઊતરવું; પાછા પડવું.