ફૂટપટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂટપટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ફૂટ માપવાની કે ફૂટ માપની પટી.