ફટ દઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફટ દઈને

  • 1

    ઝટ; એકદમ.