ફુદરડી ફરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુદરડી ફરવી

  • 1

    ગોળ ફરવું.