ફંદો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફંદો કરવો

  • 1

    ઢોંગ-તોફાન મચાવવું.