ફુફવાટો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુફવાટો મારવો

  • 1

    જોરથી ફૂંફૂં કરવું.

  • 2

    ગુસ્સાથી બોલવું.

ફૂંફવાટો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંફવાટો મારવો

  • 1

    ફૂં એમ અવાજ કરવો.