ફુરચા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુરચા

  • 1

    ટુકડેટુકડા થઈ જવા; છિન્નભિન્ન થઈ જવું.