ફરમાન કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફરમાન કાઢવું

  • 1

    હુકમ બહાર પાડવો.