ફુરસદ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફુરસદ કાઢવી

  • 1

    ફુરસદનો-ખાલી સમય રાખવો.